tel: +420 725 987 429
+420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

Výrobky pro sanaci a ochranu betonu

SANACE A / NEBO OCHRANA BETONU SYSTÉMEM BETONPROTEKT

Výztuž v betonu nekoroduje pokud je pokryta dostatečně silnou vrstvou vysoce alkalického betonu. Zejména v případě starších konstrukcí, se toho dosahovalo pouze teoreticky. Praxe ukazuje, že v konstrukcích ze železobetonu se vytvářejí vlásečnicové trhliny po instalaci a často ochranné vrstvy jsou příliš tenké, přinejmenším lokálně. Spolu s mechanickými zatíženími, vlhkostí, zamrznutím a solemi, způsobuje to karbonizaci betonu, korozi výztuže a následně se snižuje bezpečnost samotné konstrukce. Tyto druhy poškození lze napravit jednoduchým způsobem, použitím průmyslově vyrobené Polymerové-cementové reparační malty v následujících krocích:

1. Stávající betonový podklad (omytí a mechanické očištění poškozeného betonu dokud se nedocílí stabilního podkladu).
Očištění viditelné a zkorodované výztuže, tak aby se dosáhlo kovového lesku pískováním (křemičitý písek) nebo drátěným kartáčem.

2. Ochrana výztuže použitím BETONPROTEKT K2 – 2x aplikace štětcem v intervalu 2 hodin.

3. Reprofilace betonu použitím BETONPROTEKT RT na předem aplikovanou čerstvou vrstvu spojovacího
můstku KEMACRYL (KEMALATEX); emulze: voda = 1:1.

4. První vrstva finální ochrany betonu použitím BETONPROTEKT F, aplikace štětcem.
Druhá vrstva konečné ochrany betonu použitím BETONPROTEKT F, aplikace zednickým hladítkem.

Všechny reparační malty obsahují kvalitní křemenný písek a vykazují vynikající slučitelnost s betonem.
(Všechny výrobky splňují evropskou normu PrEN1504 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí).

FÁZE SANACE BETONU

PŘÍKLAD SANACE ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE A PODLÉVÁNÍ