tel: +420 725 987 429
+420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

Vodotěsné stěrky a rychle tuhnoucí malty

POROVNÁNÍ VODOTĚSNOTI BETONU
A VODOTĚSNOTI HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY

Každý beton je do určité míry porézní, což znamená, že do něj může proniknout nebo prosáknout voda. Název »vodotěsný beton« označuje vyšší odolnost betonu vůči vodě. Nová norma EN 1026 definuje tři stupně vodotěsnosti betonu.

  • PV – I maximální možná hodnota propustnosti vody 50 mm
  • PV – II 30 mm
  • PV – III 20 mm

Propustnost vody se zkouší podle normy EN 12390-8 (zkoušený betonový prvek je vystaven působení vody z jedné strany po dobu 3 dnů pod tlakem 5 bar. Poté se určí maximální hloubka průniku vody. Vodotěsné hmoty na polymercementové bázi jsou naproti tomu v případě správné aplikace (alespoň 2 vrstvy) 100 % vodotěsné. U bazénů, teras, balkonů a veškerých míst, které jsou vystaveny pronikání vody, se doporučuje přímé utěsnění pomocí pružné vodotěsné hmoty na polymercementové bázi pod keramickou dlažbou nebo obkladem. Vodotěsný nátěr může sloužit k vylepšení a dodatečné ochraně řady betonových staveb. Kromě vodotěsnosti mohou tyto nátěry nabídnout ochranu před sulfáty, průnikem chloridu a před jinými agresivními vlivy, jelikož jsou nezbytné pro následné vnitřní utěsnění.

SCHÉMATICKÝ POHLED NA FUNKČNÍ PRINCIP HIDROSTOP PENETRATU

  • Figure I – Beton tř. PV I dle EN 12390-8
  • Figure II – Beton tř. PV I chráněný nánosem hydroizolační stěrky (výrobky HIDROSTOP) – vodotěsná stěrka chrání povrch betonu před vodou a vlhkostí.
  • Figure III – Beton tř. PV I chráněný nánosem hydroizolační stěrky s krystalizačním účinkem HIDROSTOP PENETRAT – kromě povrchové ochranné bariéry tvořené samotnou hydroizolační stěrkou jsou póry, mikrotrhliny a kapiláry v podkladu utěsněny nepropustnými krystaly, které zajišťují vodotěsnost a ochranu povrchu i v případě požkození hydroizolační vrstvy na povrchu betonové konstrukce.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ HYDROIZOLAČNÍCH STĚREK A NÁTĚRŮ

SYSTÉMY IZOLACE PŘI POZITIVNÍM I NEGATIVNÍM TLAKU VODY

IZOLACE NÁDRŽE NA PITNOU VODU