tel: +420 725 987 429
+420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

Svislá izolace základových konstrukcí

Fotodokumentace procesu

Výkresová dokumentace svislé izolace

Stavba poškozená vzlínajicí vlhkostí

Výkop drenážního kanálu dle hloubky základových konstrukcí
Nikdy základy nepodkopávat!
Spád dna drenáže 1cm/m.

Mechanické očištění zdiva tlakovou vodou

Oprava defektů, dozdění BETONPROTEKT RT

Aplikace reprofilační a rekrystalizační malty BETONPROTEKT RT

cca. 8 hodin po nanesení směsi BETONPROTEKT RT

Nátěr trvale pružnou hydroizolací HYDROSEAL

Položení drenážní hadice do štěrkového lože

Zasypání drceným kamenem

Zhotovení okapového chodníku okolo stavby