tel: +420 725 987 429
+420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

Sanace vlhkého zdiva

Sušící a funkční omítky

Sušící omítka je běžná vápenno-cementová omítka nanesená na zdivo vystavené vlivu vzlínající kapilární vlhkosti bohužel brzy podléhá zkáze. Omítka, která by bez poškození dlouhodobě plnila současně sanační i estetickou úlohu musí mít zcela jinou strukturu. HYDROMENT SUŠÍCI OMÍTKA je minerální sušící omítka na bázi praného kvarcitového písku a hydraulických pojiv s minerálními a dalšími speciálními dodatky pro zlepšení zpracovatelnosti a vydatnosti. Při míchání HYDROMENTU s vodou se tvoří velké množství pórů, které jsou propojeny zvláštními mikrokapilárami, které v důsledku velmi malého průřezu zabraňují vodě procházet omítkou v tekutém skupenství. S ohledem na mimořádnou paropropustnost HYDROMENTU prochází voda ve skupenství plynném ve formě vodní páry. Tak nemůže s sebou unášet rozpuštěné soli, které by krystalizovaly v omítce nebo na jejím povrchu vytvářely solné výkvěty.

Injektážní clony

Účel injektážních izolací je stejný jako účel podřezávání zdiva, a sice vytvoření horizontální izolace zdiva proti vzlínající vlhkosti. Injektážní způsob vytváření horizontální izolace se liší pouze v principu, kdy je v případě injektáží izolační bariéra vytvářena chemickou cestou. Vlhké zdivo je navrtáno dle vrtného schématu a do vyvrtaných otvorů je aplikována injektážní emulze, která ve zdivu vytvoří vodonepropustnou silikonovou clonu čímž zabrání vzlínání vlhkosti. Výhodou tohoto způsobu vytváření horizontální izolace je, že nezatěžuje zdivo a neovlivňuje statiku budovy, což v případě podřezávání zdiva nebo zarážení nerez plechů nelze 100% vyloučit. Injektáže lzdiva lze provádět tlakově i beztlakově. Výhodou tlakové aplikace je rychlost práce, výhodou beztlakového injektování je pak jednoduchost aplikace bez použití speciálních profesionálních prostředků.

Injektáž zdiva

Uveden je typický příklad staršího nepodsklepeného objektu, zděného z cihel bez izolací proti vlhkosti. Hlavním problémem je cementová omítka soklu, která neumožňuje odpařování nahromaděné vlhkosti, která se nachází v přísypu pod úrovní terénu a to způsobuje zdvihání kapilární vlhkosti v obvodovém zdivu. Okolo bývá často asfaltový chodník který brání odpařování zemní vlhkosti, což zhoršuje vlhkostní poměry objektu.

Pro tento případ předkládáme následující postup sanace:

1) odstranění stávajících poškozených omítek do bezpečné výšky zvenčí i zevnitř
2) očištění zdiva a prohloubení spárprovedení beztlakové injetáže KEMASOL dle vrtného schématu
3) nanesení sušící omítky HYDROMENT do výše viditelných projevů vlhkosti zjištěných před sejmutím původních omítek
4) nanesení sanační vápenné omítky KEMASAN 550 40-50 cm nad tuto hranici přebarvení sanované plochy paropropustnou barvou

Sanance zdiva podřezáním

Cílem podřezání zdiva je vytvoření horizontální izolace fyzikální cestou. Vzlínající vlhkosti je do cesty postavena nepropustná bariéra tvořená nerez plechem, speciální fólií nebo jinými materiály, například bitumenovými pásy, které byly oblíbené v minulosti. Horizontální izolační bariéra se vytváří dvěma způsoby. Buď zarážením ocelových nerez plechů do zdiva nebo klasickým podříznutím zdiva a vložením izolace do vzniklé spáry.