tel: +420 725 987 429
+420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

Sanace starého poškozeného betonu

Sanace betonu a armatury

Výztuž v betonu nekoroduje, dokud je pokryta dostatečnou tloušťkou vysoce alkalické vrstvy betonu. To se dá, zejména u starších budov, dosáhnout často jen teoreticky. V praxi mají železobetonové konstrukce velmi často již těsně po realizaci vlasové trhliny, také se stává, že krycí vrstva výztuže je příliš tenká. To vše spolu v kombinaci s mechanickým zatížením, vlhkostí, mrazem a solím, oxidem uhličitým ze vzduchu a jiných vnějších vlivů může vést ke karbonizaci betonu, korozi výztuže a později k ohrožení stability konstrukce. Takové poškození může být snadno a kvalitativní obnoveny s předpřipravenými polymercementovými opravnými maltami, které vidíte na obrázcích.

Příprava podkladu
Mechanicky odstraňte poškozený nebo opotřebovaný beton v oblasti lokálního poškození (větší plochy očistěte s vodou pod tlakem min. 300 bar), až do dosažení čistého a stabilního podkladu vhodné drsnosti. Kvalita připraveného povrchu je obvykle kontrolována měřením odtrhové síly, která musí být alespoň 1,5 MPa. Hlavně je důležité odstranit beton kolem zkorodované výztuže a částečně za nosnou výztuží tak, že se stává přístupnou. Odstraňte korozi s drátěným kartáčem (strojem) nebo pískováním na úroveň Sa 21/2 dle DIN 55928, část 4.

Ochrana armatury
Ošetřete výztuž bezprostředně po vyčištění. K tomu použijte 2-komponentní barevnou cementovou pastovitou hmotu BETONPROTEKT K2, který chrání výztuž přímo na jeho povrchu. Naneste nátěr ve dvou vrstvách se štětcem v celkové tloušťce cca. 1,5-2 mm. Doba mezi první a druhou vrstvou je cca. 2 hodiny. Nátěr zajišťuje vynikající přilnavost k výztuži, nepropustnost pro vodu a agresivních plynů. dodatečná ochrana je zajištěna inhibitory koroze, které aktivně udržují ochranný film na výztuži. Při použití nátěru, bude pravděpodobně tento aplikován i na okolní beton, což není problémem, protože nátěr může být také použit jako kontaktní adhezní můstek mezi starým a novým betonem nebo reprofilační maltou.

Reprofilace betonu
Pro kvalitní obnovu lokálního poškození betonu jsou nejlepším řešením předpřipravené malty, které jsou ve své konzistenci nejvíce obdobné vlastnostem betonu, který má být obnoven. Betonový povrch musí být drsný a vlhký. V případě obnovy betonu velmi hladkých podkladů je nutné tyto povrchy mechanicky zdrsnit, opískovat nebo povrch přebrousit. Ve zvláštních případech je nutné instalovat kotvy a dodatečnou výztuž. Pro zvýšení přilnavosti můžete použít již zmíněný nátěr BETONPROTEKT K2 způsobem čerstvý do čerstvého. Pro snadnější použití a aplikaci (zejména na stropech), se doporučuje použít emulze KEMAGRUND A, zředěná vodou v poměru 1: 1. Vhodné jako adhezní můstek jsou také emulze na bázi polymerů KEMACRYL a KEMALATEX zředěné s vodou v poměru 1: 1. Při použití těchto je třeba věnovat pozornost (v závislosti na savosti podkladu a povětrnostních podmínek), že spojovací můstek není před aplikací malty zaschlý. V tomto případě se vyschlý spojovací můstek stává separační vrstvou, který má opačný účinek než je žádoucí.

Pro obnovu betonu použijte předpřipravenou mikro-vyztuženou reprofilační maltu BETONPROTEKT RT. Pro vyplnění lokálního poškození může být aplikována v jednom kroku až do tloušťky 40 mm. Minimální tloušťka je 5 mm.

Ochrana betonu
Konečná ochrana obnovených i nepoškozených betonových povrchů se provádí pomocí jemné mikroarmované opravné hmoty BETONPROTEKT F, která poskytuje speciální ochranu před vnějšími atmosférickými vlivy a chátráním. Naneste BETONPROTEKT F na matně vlhký podklad, který aplikujte s kovovou stěrkou v jedné tloušťce vrstvy 2 až 3 mm (První vrstva může být také realizována s kartáčem pro lepší vyplnění pórů a přilnavosti na beton, taktéž je možný i strojně mokrou metodou). Na finální vyhlazení použijte obyčejnou zednickou lžíci nebo hladítko se houbou. V případě, že materiál příliš rychle schne, doporučujeme povrch snadno navlhčit ve fázi zahlazování, doporučujeme na to použít emulzi KEMACRYL.

Obnovené plochy musí být chráněny před přímým sluncem a větrem během instalace a především po instalaci i navzdory použití průmyslově připravených látek. Pro ochranu může být použita ochranná fólie nebo mokrý filc. Ale to je v praxi často obtížné nebo dokonce nemožné z důvodu velkých ploch, proto doporučujeme použití produktu KEMACURE EKO. Jedná se o ekologický výrobek na bázi polymeru, který neobsahuje žádná rozpouštědla nebo vosky. Musí být aplikován na obnovený povrchu postřikem a nesnižuje přilnavost následných vrstev ani finálních barevných nátěrů.

Obrázek A: Očištění podkladu
Obrázek B: Ochrana armatury
Obrázek C: Reprofilace betonu
Obrázek D: Ochrana betonu