tel: +420 725 987 429
+420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

Realizace terasy nebo balkonu s parapetní zídkou

Výstavba terasy

Terasa nebo balkón s parapetní zídkou je příkladem stavby, kde je zeď z cihel nebo pórobetonových tvárnic postavena na vnějším okraji betonové desky, která slouží jako ochranný uzávěr. S tímto řešením se balkon nebo terasa zpráva jako bazén, protože voda nemůže odtéct přes okraj terasy nebo balkonu. Proto musí být v takových případech osazen bodový nebo pásový odtok a také celá plocha náležitě odizolovaná před pokládkou keramické dlažby.

Nejslabší části terasy nebo balkonu s parapetní zdí jsou svislé stěny a spádový potěr. V případě lokálního vniknutí vody do spádového potěru se voda šíří bez překážek po celém povrchu z důvodu jeho velmi porézní struktury, jako je tomu v důsledku kapilární vlhkosti ve stěnách. To následně způsobí výkvěty, mokré skvrny, opadávání omítky a finální barvy nebo poškození fasády.

Realizace cementového potěru s přísadou
Pro lepší kvalitu cementového potěru doporučujeme použít přísadu KEMAMENT VDP, protože již v dávce 0,2-0,4% na hmotnost cementu dosáhneme lepší vyplnění objemu, méně pórů a tím vyšší konečnou pevnost. To znamená cca. 0,5-1,0 l přísady na 1m3 potěru. Cementový potěr musí mít sklon alespoň 2% a tím umožnit normální odtok vody do odpadu nebo žlabu. Potěr je plovoucí konstrukce a musí být oddilatován od okolních stěn pěnovou páskou.

Příprava podkladu
Podklad (potěr, beton) musí být přiměřeně rovný, nosný a bez trhlin. Musí mít dostatečnou povrchovou pevnost. Na podlaze nemohou být látky, které by mohly mít vliv na přilnavost lepidla a těsnicích malt (např. bednící oleje, olejové skvrny, volné částečky, krystalické soli, špína).

Vyrovnávání povrchu v případě nerovností
Případné nezbytné vyrovnání potěru v tloušťce 5-40mm nebo vytvoření spádu se realizuje vyrovnávací maltou LINEA 840 M. Očistěte povrch před aplikací malty, aby byly odstraněny všechny volné částice a špína. Instalace malty LINEA 840 M je na spojovací můstek KEMACRYL, který se zředí s vodou v poměru 1: 1, způsobem čerstvé do čerstvého.

Montáž odtokového odpadu nebo žlabu
Nainstalujte odtok do nejnižší části, která je zvolena v závislosti na velikosti terasy nebo balkonu a musí zahrnovat přírubu, kolem které zrealizujeme adekvátně těsnění. Osaďte odtok s rychle schnoucí cementovou hmotou na bázi cementu HIDROZAT nebo epoxidovou maltou KEMAPOX FILL 1000 s přidaným křemičitým pískem ES 80 v poměru 1: 3. použití epoxidové malty je nutné v případě, že odtok má příliš úzkou přírubu, nebo je bez příruby. Tloušťka epoxidové malty kolem instalovaného prvku musí být min. 5 cm.

Izolace terasy nebo balkonu – 1. vrstva
Vzhledem k tomu, že lepidla na obklady neposkytují 100% vodotěsnost, je nutné před jejich instalací zrealizovat dvojitou vrstvu z pružné vodotěsné izolace HIDROSTOP ELASTIK. První vrstva se nanáší na matně vlhký spojovací můstek KEMACRYL zředěný s vodou v poměru 1: 1. Chcete-li kontrolovat tloušťku vrstvy, můžete do první čerstvé vrstvy izolace vtlačit sklotextilní fasádní síťku a aplikovat tolik hmoty, až dokud není síťka zcela pokryta.

Utěsňování rohů a prostupů
Aby se zabránilo průsaku vody v rozích a přestupech – Aplikujte KEMABAND těsnící pásky (obyčejnou nebo samolepicí) s přídavnými rohovými prvky KEMABAND X, Y, které jsou nainstalovány v první vrstvě čerstvého HIDROSTOP ELASTIK.

Izolace terasy nebo balkonu – 2. vrstva
Po zaschnutí první vrstvy, nebo další den, naneste druhou vrstvu pružné vodotěsné hmoty HIDROSTOP ELASTIK (Křížem k první aplikaci). Lepení obkladu a dlažby Pro pokládání keramických obkladů a dlažeb na balkonech a terasách je nutné použít vysoce flexibilní lepidlo, např. KEMAKOL RAPID 193. Je to rychle tuhnoucí lepidlo, vhodné pro tloušťku vrstvy 3 – 10 mm, s cílem poskytnout lepší kvalitu kontaktu mezi povrchem dlažby a podkladu. Je vhodné zejména pro instalaci při nízkých teplotách nebo při snaze o pochůznost povrchu po několika hodinách. Lepidlo patří do třídy s flexibilitou S1, které účinně přenáší expanzi a smršťování v důsledku velkých výkyvů teplot na vnějším povrchu a v podkladu.

Spárování
Pro spárování obkladů a dlažeb doporučujeme používat vysoce kvalitní spárovací hmotu NANOCOLOR, která je k dispozici v 22 různých barvách. V případě potřeby zvláštního vzhledu a funkce (vysoká pevnost, odolnost proti oděru a nenasákavost) je k dispozici i epoxidová spárovací hmota KEMAPOX LF.

Tmelení pohyblivých spojů
Na vytmelení pohyblivých spojů doporučujeme použít polyuretanový trvale pružný tmel KEMAFLEX PU. Dilatační spáru před vytmelením nejdříve vyplňte pěnovým profilem KEMAFLEX PE X10.

Finální vodoodpudivá impregnace
Celý povrch keramických obkladů i spár vodotěsně ochráníme dodatečnou bezbarvou impregnací na bázi vody KEMAFOB AQUA. Vzhledem k možným vlivům v konkrétních podmínkách v podkladech a materiálech, na některých místech doporučujeme provést kontrolní test před aplikací impregnace.