tel: +420 725 987 429
+420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

Realizace bazénu

Příprava stavby bazénu

V posledních letech se stále více a více lidí rozhodne postavit soukromé bazény, i vzhledem k lepší dostupnosti bazénových technologií. Mezi nejpopulárnější patří hlavně zděné a betonové bazény, pro jejichž výstavbu jsou nutné určité zkušenosti a znalosti.

Venkovní bazény jsou vystaveny velkým změnám teploty, což může vést k poškození, které může být fatální pro utěsnění a trvanlivost bazénu. Důsledkem nesprávné realizace se to obvykle projevuje ve formě různých typů poškození na bazénu. Nejtypičtější z nich jsou duté zvuky po poklepání na keramické obklady a následné odpadnutí keramických obkladů, trhliny v dlažbě, výkvěty a škody na spojích a úniku vody přes samotný bazén.

Bazénové konstrukce jsou obvykle vyrobeny z vodostavebního betonu. Vzhledem na složitost instalace betonu, složitosti realizace pracovních a dilatačních spár, vyplňování otvorů po odstranění bednění, praskání v důsledku smršťování betonu apod. je celá koncepce vodotěsnosti betonové konstrukce často diskutabilní. Aby se předešlo nejistotě z utěsnění doporučujeme proto alternativní utěsnění betonových povrchů s materiály na bázi polymer-cementových izolačních materiálů. Níže uvádíme kompletní systém realizace bazénu, který vám při správné realizaci umožní bezstarostné a dlouhodobé používání.

Instalace a péče o beton
Každý „vodotěsný“ beton je porézní do určité míry, takže voda může proniknout do určité hloubky, ale ne přes něj. V případě prací na betonování bazénu je proto důležité, abyste instalovali vysoce kvalitní beton, který má být zrealizován tak, aby zajišťoval jeho utěsnění. Proto doporučujeme dodržet několik základních pokynů:

 • spodní povrch podlahové desky by měl být co nejrovnější, zhutněný a rovnoměrné tloušťky, proto vždy podkladní beton překryjte plastovou fólií
 • tloušťka podlahové desky je nejméně 25 cm, stěny alespoň 30 cm
 • kvalita betonu: doporučujeme beton C25 / 30, vodotěsný beton PV-II, s minimem cementu a vody, též je vhodné použít superplastifikátor (pro přípravu betonu na místě aplikace přidejte alespoň KEMAZIM OC, 2% z hmotnosti cementu)
 • ochranná vrstva nad výztuží nejméně 4 cm a minimálně 25 mm po stranách
 • přechodové prvky jsou osazeny pouze kolmo k povrchu a s přídavným těsněním (příruby, bobtnávajícími pásky, …)
 • realizace bednění z vláknocementových desek a distančních trubek, třeba uzavřené na obou stranách se dvěma kolíky a epoxidovým lepidlem
 • na pracovních spárách odstraňte před dalším betonáží volné části a zbytky cementového mléka
 • bednění musí být provedeno tak těsně, aby se zabránilo vyplavení a ztrátě cementového mléka a vzniku porézních ploch
 • teplota čerstvého betonu musí být tak nízká, jak je to jen možné, samozřejmě vždy nižší než 25 ° C,
 • Instalace betonu s výše max. 1 m volným pádem
 • betonáž stěn ve vrstvách max 35 cm, při vibrování vždy znovu převibrovat horní vrstvu předchozí spodní položené vrstvy betonu
 • péče o beton je nutná tak dlouho, jak je to možné a chraňte ho proti změnám vlhkosti a teploty (minimálně 2 týdny)
 • Instalace betonu bez dlouhého přerušení

Utěsnění konstrukčních spár mezi podlahou – stěnou a stěnou – stěnou (rohy)
Bez ohledu na vodotěsné provedení betonu, konstrukční spoje musí být utěsněny detailnější s bobtnávajícími pásy KEMA SWELL (05). KEMA SWELL (05) se zvětší v kontaktu s vodou a utěsňuje póry a praskliny v betonu. Zvětší se až na 200% svého objemu. Výhodou tohoto druhu izolace je velmi jednoduché použití a instalace. Při instalaci pásů se ujistěte, že je podklad čistý. Pak upevněte pás na beton s voděodolným lepidlem KEMA MASTIC WA nebo s hřebíky. Také můžete použít síťku a ochránit pás proti mechanickému poškození. Při instalaci se ujistěte, že je pás instalován na celé délce bez přerušení i dobře připojen k podkladu a nepohybuje se při betonáži. Také zkontrolujte, že je podklad suchý a pás je chráněn proti vlhkosti a dešti až do betonování.

Vyrovnávání stěn a podlahových povrchů bazénu
Po vyčištění povrchu tlakovou vodou min. 300-400 barů, odstraňte uvolněný cement, mastnotu a jiné částice (prach, zbytky bednícího oleje …). Vyrovnání musí být realizovány na drsný a vlhký betonový povrch. Pro vyrovnávání povrchů stěn použijte opravnou maltu BETONPROTEKT RT a pro podlahové povrchy opravnou maltu BETONPROTEKT RP. Pro zvýšení přilnavosti na svislých plochách aplikujte spojovací můstek KEMAGRUND A zředěný s vodou v poměru 1: 1, způsobem čerstvé na čerstvé. Alternativně lze použít jako spojovací můstek polymerové disperze KEMACRYL a KEMALATEX zředěné s vodou v poměru 1: 1. Na jejich použití je velmi důležité (v závislosti na savosti podkladu a povětrnostních podmínek), že nezaschnou před instalací malty. V takovém případě se vytvoří separační vrstva na povrchu a způsobí že spojovací můstek se mine požadovanému účinku.

Pro kontaktní spojovací vrstvu na podlahy použití 2-komponentní barvenou cementovou kašovitou směs BETONPROTEKT K2 nebo si připravte hmotu ze směsi emulze KEMALATEX a cementu v poměru 1: 2. naneste kontaktní spojovací vrstvu bezprostředně před instalací vyrovnávací malty.

V případě viditelné nebo příliš mělce osazené výztuže, očistěte tuto drátěným kartáčem a ochraňte ji s BETONPROTEKT K2. Nátěr naneste ve dvou vrstvách štětcem v celkové tloušťce cca.. 1,5 – 2 mm. Interval mezi první a druhou vrstvou je cca. 2 hodiny. Při aplikaci nátěru se dostane tento i mimo výztuže na beton, což není problém, protože nátěr může být také použit jako spojovací můstek mezi starým a novým betonem nebo maltou.

Izolování bazénu ve dvou vrstvách na kříž
Vzhledem k tomu, že lepidla na obklady neposkytují 100% vodotěsnost, je nutné před jejich instalací zrealizovat dvojitou vrstvu z pružné vodotěsné izolace HIDROSTOP ELASTIK. První vrstva se nanáší na matně vlhký spojovací můstek KEMACRYL zředěný s vodou v poměru 1: 1. Pokud chceme dodatečně zvýšit flexibilitu hydroizolace, můžeme nainstalovat do první vrstvy armovací mřížku (Stejnou jako pro fasády). Izolace umožňuje díky své cementové bázi přímé lepení keramických obkladů a dlažeb na hydroizolační vrstvu. Druhý den aplikujeme druhou vrstvu HIDROSTOP ELASTIK, kolmo k první vrstvě.

Utěsňování rohů a prostupů Aby se zabránilo úniku vody v rozích – kloubových spojích, použijeme těsnící pásky KEMABAND (obyčejné nebo samolepící) s odpovídajícími rohovými prvky KEMABAND X, Y, které jsou instalovány v první čerstvé vrstvě izolace HIDROSTOP ELASTIK. Pro mozaiky je lepší použít samolepicí pásku KEMABAND TACK 12. Všechny sifony, potrubní odtoky, světla musí být opatřeny s přírubami z epoxidové malty, které se připravují z KEMAPOX GRUND 2000 a EPOXY SAND ES 0,3-0,8 mm v poměru 1:10 a cca. 5% přísady KEMAPOX DENS SM.

Pokládka keramických obkladů a dlažeb
Aby se zabránilo vzniku „kůže“ na lepidle před pokládkou obkladů, je nutné použít lepidla s „prodlouženou“ otevřenou dobou (lepidla s označením E, jako například KEMAKOL FLEX 170 (C2TE S1), které umožňují spolehlivější realizaci. Lepidlo může být použito na stěny i podlahy.

Spárování
Na spárování bazénových obkladů doporučujeme použít epoxidovou spárovací hmotu KEMAPOX LF. Tyto mohou být také použity na přepadové hrany a také pro bazény s termální vodou. Utěsňování rohů a prostupů. Na závěr vyplňte pružné spoje na všech spojích bazénu (Rohy, klouby, výškové změny, prostupy) s polyuretanovým elastickým tmelem KEMAFLEX PU. Před tmelením vložte do dilatačních spár pěnový profi l KEMAFLEX PE X10.

Tabulky na výpočet spotřeby škárovacích hmot