tel: +420 725 987 429
+420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

Lepidla na obkládačky, Přírodní kámen, Plynobeton

POSTUPY POUŽITÍ TENKOVRSTVÝCH LEPIDEL
(DIN 18157 / 1)

Postup »floating«

Hydraulicky tvrdnoucí malta na tenkovrstvou aplikaci se na povrch nanáší ve dvou krocích. Nejprve se na podklad nanese tenká vrstva lepidla pomocí hladítka. Poté se čerstvá vrstva pokryje další vrstvou lepidla, která musí být dostatečně silná, aby mohla být nanášena zubovým hladítkem, které s podkladem svírá úhel 45 – 60°. S ohledem na velikost keramických obkladů slouží údaje v následující tabulce jako vodítko pro výběr správného zubového hladítka:

U pravoúhlých zubů se hloubka zubu vybírá podle nejdelšího okraje obkládačky. Běžně se používají zubové stěrky se čtvercovým zubem. Vzdálenost mezi zuby je rovna hloubce zubu keramické dlaždice se musí vtlačit a zatlouci do čerstvého lože dříve, než se na povrchu lepidla utvoří film.

Postup »buttering«

Při postupu »buttering« se tenkovrstvé lepidlo rovnoměrně rozetře po zadní straně keramických obkládaček, které se musí položit před utvořením filmu. Tento postup se používá tehdy, když je tloušťka keramiky různá.

Kombinovaný postup

U kombinovaného postupu se lepidlo aplikuje na podklad a také na zadní stranu keramických obkladaček v souladu s výše popsanými postupy. Keramické dlaždice se musí vtlačit a zatlouci do čerstvého lepidlového lože dříve, než se na lepidle utvoří film. Kombinovaný postup se doporučuje použít v případech, kdy se obkládají náročnější povrchy (venkovní dlažby, bazény) a na takových místech, která vyžadují perfektní přilnavost keramických obkladů a dlažeb k podkladu.

DRUHY CEMENTOVÝCH LEPIDEL
PODLE (EN 12004: 2007)

 • C1 – Normálně schnoucí cementové lepidlo
 • C1F – Rychleschnoucí cementové lepidlo
 • C1T – Normálně schnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem
 • C1FT – Rychleschnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem
 • C2 – Vylepšené cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi
 • C2E – Vylepšené cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi a prodlouženoudobou otevření
 • C2F – Vylepšené rychleschnoucí cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi
 • C2T – Vylepšené cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi a se sníženým skluzem
 • C2TE – Vylepšené cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi, se sníženým skluzem a s prodlouženou dobou otevření
 • C2FT – Vylepšené rychleschnoucí cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi a se sníženým skluzem
 • C2FTE – Vylepšené rychleschnoucí cementové lepidlo s přidanými vlastnostmi, se sníženým skluzem a s prodlouženou dobou otevření
 • S1 – Deformovatelné cementové lepidlo
 • S2 – Vysoce deformovatelné cementové lepidlo
 • R – Pryskyřičné lepidlo
 • R1 – Normálně reagující pryskyřičné lepidlo
 • R1T – Normálně reagující pryskyřičné lepidlo se sníženým skluzem
 • R2 – Vylepšené pryskyřičné lepidlo s přidanými vlastnostmi
 • R2T – Normálně reagující pryskyřičné lepidlo s přidanými vlastnostmi a sníženým skluzem

TABULKY POUŽITÍ

Lepidla určená pro venkovní prostředí

Lepidla určená pro vnitřní prostředí