tel: +420 725 987 429
+420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

Injektážní a hydrofobizační prostředky

PŘÍKLADY ZASTAVENÍ VZLÍNÁNÍ KAPILÁRNÍ
VLHKOSTI SILIKONOVOU EMULZÍ KEMASOL

Injektáž silikonovou emulzí je jednou z nejjednodušších metod k vytvoření bariéry proti vzlínání kapilární vlhkosti. Kamenné zdivo nebo plné cihlové zdivo se vrtá podle stanoveného vrtného schématu. Poškozené a neomítnuté části zdiva v místě vrtu je nutné nejprve vyspravit aby emulze nevytekla z vrtu. Veškerý prach z vrtů se z musí vysát nebo vyfoukat. Do vrtů se zafixují trychtýře, do kterých se lije silikonová emulze dokud ji stěna je schopna absorbovat, to však trvá minimálně jeden den. V případě, že emulze teče do vrtu nekontrolovaně, je nutné lití přerušit a vrt se musí vyplnit cementovou suspenzí. Cementovou suspenzi z vrtu ještě za čerstva vytlačíme např pomocí kovové tyče, poté se může obnovit nalévání silikonové emulze. Poté, co je stěna impregnována, musí vrty zůstat otevřeny alespoň po dobu 30 dnů, aby mohly proběhnout všechny chemické reakce s CO2 ze vzduchu. Po ukončení silikonizace se vrty vyplní nesmršťovací polymercementovou vodotěsnou hmotou.

Výše popsaný postup je vcelku snadný, jelikož k němu není zapotřebí nic jiného než elektrická vrtačka a vrták. Pokud se postup provede důkladně, vytvoří injektáž ve stěně tzv. horizontální bariéru, která přeruší kapiláry a zastaví vzlínání vody kapilárami ve zdivu. Provedenou injektáž se doporučuje kombinovat s použitím mikroporézních sanačních omítek, které zajistí postupné odpaření zůstatkové vlhkosti ze zdiva nad úrovní injektáže bez rizika tvorby dalších solných výkvětů, vlhkostních map apod.

HYDROFOBIZAČNÍ EMULZE – KEMAFOB

Ochranné silikonové prostředky jsou velmi užitečné jako povrchová ochrana všech minerálních povrchů jako je beton, minerální omítky, střešní tašky, plynobeton, silikátové cihly, přírodní a umělý kámen včetně spár, fasád se silikátovými nátěry atd. Výhodou impregnace polysiloxany je fakt, že prostředek proniká hluboko pod ošetřený povrch. Typický je pak jeho silný vodoodpudivý účinek, který brání vsakování vody do ošetřeného povrchu, který ovšem zůstává i nadále propustný pro vodní páry. Na povrchu impregnovaného materiálu se po ošetření tvoří viditelné kapky, které po něm volně stékají. Mechanické vlastnosti materiálu se v důsledku impregnace nemění.

Vzhledem k rozkladu polymersilikonové pryskyřice – důsledek expozice slunečnímu světlu – se hydrofobní účinek časem snižuje, což je nazýváno stárnutím hydrofobní ochrany. Proto je vhodné hydrofobní ochranu pravidelně obnovovat. Průsak vody do porézního silikátového povrchu (beton) ošetřeného hydrofobní impregnací KEMAFOB byl zkoušena v ústavu Igmat. Provedená analýza ukázala, že s impregnací KEMAFOB lze dosáhnout výrazného zvýšení odolnosti betonu vůči mrazu a solím.