tel: +420 725 987 429
+420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

Hotové omítky a malty

OMÍTKY A MALTY

Kvalitativní požadavky na průmyslově připravené omítkové a maltové směsi jsou definovány v evropské normě EN 998-1:2004 Malty pro vnější a vnitřní omítky a EN 998-2:2004 Malty pro zdění, kde jsou definovány všechny druhy malt, jejich technické parametry, způsob označování a také požadavky na sledování a kontrolu jejich kvality.

Malty pro vnější a vnitřní omítky dle EN 998-1:2004

GP – Malty pro vnější a vnitřní omítky
LW – Lehčené malty pro vnější a vnitřní omítky
CR – Probarvené malty pro vnější omítky
OC – Malty pro jednovrstvé vnější omítky
R – Sanační omítky
T – Tepelně izolační vnitřní i vnější omítky

Malty pro vnější a vnitřní omítky dle EN 998-1:2004

Třída CS1 –pevnost v tlaku po 28 dnech 0,4-2,5 N/mm2
Třída CS2 –pevnost v tlaku po 28 dnech 1,5-5 N/mm2
Třída CS3 –pevnost v tlaku po 28 dnech 3,5-7,5 N/mm2
Třída CS4 –pevnost v tlaku po 28 dnech >= 6 N/mm2

POJIVA

KEMAFIN CEMENT W – bílý cement CEM I 52,5 N
Pro renovační práce, viditelné betonové povrchy, betonové prefabrikáty atd.

  • Vysoká počáteční pevnost
  • Výjimečná čistota bez příměsí
  • Dekorativní bílá barva