tel: +420 725 987 429
+420 602 741 804
info@sanacnicentrum.cz

Epoxidové a polyuretanové podlahoviny a nátěry

Díky své vysoké chemické odolnosti a vynikajícím mechanickým vlastnostem nabízejí epoxidové pryskyřice širokou škálu použití ve stavebnictví. Tyto vlastnosti jsou užitečné zejména v oblasti průmyslových podlah, kde se požadují tvrdé povrchy odolné vůči nárazům, opotřebení a smyku, vodivé, odolné vůči chemikáliím a hygienicky bezpečné.

Většinu z výše uvedených požadavků lze splnit aplikací epoxidu, který může být nanášen v různých formách, např.  jako impregnace, nátěry, samonivelační nebo jiné krycí stěrky, jakož i takzvané epoxidové maltové podlahy / vyrovnávací potěry ve vrstvě o tloušťce 10 mm.

Epoxidové podlahy se skládají z epoxidové pryskyřice, která neobsahuje rozpouštědla ani křemenný písek. Kromě základních komponent se přidávají další přísady se speciálními chemickými vlastnostmi.

Vlastnosti epoxidového povrchu jsou zpravidla lepší než vlastnosti podkladu (betonu). Pevnost betonu obvykle vyhovuje požadavkům na konstrukci, a polymerová vrchní vrstva vylepšuje kvalitu podkladu, který je přímo vystaven zátěži. Na druhé straně použití epoxidových podlah splňuje estetické požadavky a požadavky na čištění a údržbu.

Finální kvalita povrchu ve velké míře záleží na důsledné přípravě podkladu, který musí být čistý a před aplikací finální stěrky řádně připravený. Pro čistý a rovný povrch se většinou požaduje bezprašné tryskání pískem a frézování.

Před aplikací krycí vrstvy se doporučuje zkontrolovat následující parametry:

1) Vlhkost
2) Čistota, absence olejových skvrn
3) Pevnost v tlaku
4) Soudržnost podkladu
5) Praskliny
6) Delaminace (rozvrstvení) podkladu
7) Dilatace / roztažnost

Epoxidové podlahy se aplikují ve dvou nebo více vrstvách.

1) První vrstva KEMAPOX (KEMAFLOOR) GRUND (podkladová vrstva, vazba staré-nové) zajišťuje dobrou přilnavost k odkladu, „uzavírá“ poklad a redukuje místní rozdíly v kvalitě podkladu.

2) Druhá a každá další vrstva je buď ZÁKLADNÍ nebo FINÁLNÍ a aplikuje se v různých tloušťkách.

Aplikuje se buď hladkou nebo zubovou stěrkou a po rozetření se k těsnění plynových bublin používá hřebový válec. Na vrchní vrstvy se může aplikovat dodatečná vrstva epoxidu. Pokud se má dosáhnout protiskluzového povrchu lze aplikovat vrchní vrstvu posypové drti. Zrnitost a množství posypové drti je normováno a závisí na zamýšleném použití daného prostoru. Pro redukci smyku lze použít také tzv. strukturované nátěry. Estetického vzhledu povrchu lze dosáhnout použitím posypové drti s dekorativními šupinkami nebo probarvené drti. Epoxidové podlahy mohou být lesklé, pololesklé nebo matné.

Veškeré epoxidové systémy, uvedené v katalogu, jsou při 20°C pochůzné nebo jsou zatížitelné po 12 hodinách, po 48 hodinách jsou schopny snést vyšší mechanické zatížení, a po 7 dnech dosahují finální mechanické odolnosti a chemické stability

Všechny vrchní nátěry jsou k dispozici ve standardních barvách podle barevné škály RAL.